Бусад

НУУЦЛАЛЫН БОДЛОГО

АГУУЛГА Нууцлалын бодлого (ЕХ-ны гадна талд) Күүкийн бодлого (ЕХ-ны гадна талд) Калифорнийн оршин суугчдын хувийн нууцын тухай мэдэгдэл ЕХ-ны хэрэглэгчдэд зориулсан нууцлалын бодлого ЕХ-ны хэрэглэгчдэд зориулсан күүкийн бодлого (ЕХ-ноос гадуур) Хүчин төгөлдөр болох огноо: 2018 оны 5-р сарын 25-ны өдөр ТАНИЛЦУУЛГА astroshopee Digital Media, LLC d / b / a astroshopee Industries, түүний салбар болон охин компаниуд ('astroshopee', 'we' эсвэл 'us') нь хэрэглэгчдийнхээ нууцлалыг үнэлдэг & hellip;